Auktorisoidut käännökset

O-kieli Oy:n yrittäjä Outi Könnillä on oikeus tehdä auktorisoituja käännöksiä saksasta suomeen.

Auktorisoitu eli virallinen käännös on asiakirja, jota erityisesti viranomaiset joskus edellyttävät varmistaakseen alkuperäisen päätöksen, sopimuksen, todistuksen tai muun tekstin oikean sisällön sekä täyttääkseen halinnollisen prosessin muotovaatimukset.

Tyypillisiä tilanteita, missä auktorisoitua käännöstä tarvitaan ovat esimerkiksi ulkomaisen oppilaitoksen antaman todistuksen kääntäminen opiskelijavalinnan yhteydessä, perheoikeudellisten asiakirjojen (mm. avioliitto- tai syntymätodistusten) esittäminen Suomen viranomaisille, oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat sekä kauppakirjat ja muut sopimukset. Auktorisoitua käännöstä käytetään aina yhdessä alkuperäisen asiakirjan kanssa.

Auktorisoidun eli virallisen käännöksen tekeminen on mahdollista vain Opetushallituksen antamalla erillisellä luvalla, joka on määräaikainen. Oikeus tehdä auktorisoituja käännöksiä on vain pienellä osalla kääntäjistä. Auktorisoidut kääntäjät ovat sitoutuneet periaatteisiin, joiden avulla varmistetaan alkuperäisen asiakirjan sisällön välittyminen mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti kieleltä toiselle.

Auktorisoidut eli viralliset käännökset edellyttävät usein huomattavasti suurempaa työmäärää kuin tavalliset käännökset. Kysymys on koko asiakirjan kääntämisestä ja oikeaksi todistamisesta, ei vain tekstisisällön välittämisestä kieleltä toiselle. Auktorisoitu käännös annetaan aina paperilla ja se todistetaan oikeaksi kääntäjän henkilökohtaisella leimalla. Auktorisoitu käännös edellyttää alkuperäisen asiakirjan esittämistä kääntäjälle.

Tarjouksen käännöstyöstä saa helpoiten lähettämällä skannatut asiakirjat osoitteeseen outi.konni@o-kieli.fi. Toimituskulut (eli yleensä kirjatun kirjeen postimaksu) lisätään käännöstyöstä perittävään palkkioon.