Auktorisoitu kääntäjä

Tämän päivän posti toi mukanaan todistuksen oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä. Tästä eteenpäin pystyn tekemään virallisesti oikeaksi todistettuja käännöksiä saksasta suomeen.

Tällä hetkellä virallisia/ auktorisoituja saksa-suomi -kieliparin kääntäjiä, joiden käännökset viranomaiset hyväksyvät, on Opetushallituksen sivuilta löytyvällä listalla yhteensä vain 210 ja he asuvat eri puolilla Eurooppaa. Minun nimeni ei listalla vielä näy, mutta ilmestynee sinne lähipäivinä.

Auktorisoitua kääntäjää tarvitaan, kun todistuksia, sopimuksia tai muita asiakirjoja pitää saada käännetyksi tarkasti kieleltä toiselle. Viranomaisten kanssa asioinnissa, oikeudenkäynneissä, oppilaitosten valintaprosesseissa sekä kaupanteon yhteydessä tarvitaan usein virallisesti oikeaksi todistettuja käännöksiä.

Opetushallituksen sivulta löytyy lisätietoa auktorisoiduista kääntäjistä:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat