Kielialan asiantuntijuus

Kääntäminen ja tulkkaus ovat tehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan monipuolista osaamista. Hyvän kielitaidon lisäksi kääntäjä tarvitsee myös kulttuurin tuntemusta, kielenhuollon osaamista sekä erinomaiset tiedonhankinnan valmiudet. Opettajan on puolestaan osattava sopeuttaa opetuksensa opetettavan tarpeisiin. Tulkilta edellytetään myös tilannetajua ja tulkattavan asian terminologian hallintaa.

Kääntäjän työ perustuu luottamukseen ja siihen, että kääntäjä ymmärtää asiakkaan toiveet. Ehdotonta luottamusta edellyttävät niin yritysten liikesalaisuudet kuin myös yksilöiden tietosuojaan liittyvät asiat, jotka kuuluvat ammattikääntäjän ja tulkin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Ammattitaitoisen kääntäjän apua tarvitaan, kun jokin asia halutaan välittää tarkoituksenmukaisesti kielestä ja kulttuurista toiseen. Käännösvirheet voivat pahimmillaan estää monia hyviä hankkeita. Hyvääkin tuotetta on vaikea myydä, jos markkinoinnissa ei huomioida paikallista kulttuuria ja siihen liittyviä tapoja.