Kielitoimiston apuneuvot

Kääntäjän ja tulkin asiantuntemus koostuu työkielten hyvästä hallinnasta sekä tiedonhaun taidoista. Vieraan kielen osaamisen lisäksi tarvitaan myös äidinkielen ja kielenhuollon osaamista. Kotimaisten kielten keskus tarjoaa verkkosivuillaan (http://www.kotus.fi) erilaisia sanakirjoja ja muita apuvälineitä käytettäväksi kielenhuollon tukena.

Kielitoimiston ohjepankki (http://www.kielitoimistonohjepankki.fi) ja Kielitoimiston sanakirja (http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/) ovat hyviä apuvälineitä kääntäjälle ja sisällöntuottajalle.