Opetushallinnon käännössuositukset

Koulutuksen vastaavuuden arviointi sekä tutkintojen ja todistusten tulkinta edellyttävät eri kielillä käytetyltä terminologialta täsmällisyyttä. Erot oppilaitosten nimikäytännöissä ja koulutusjärjestelmissä vaihtelevat ympäri maailmaa suuresti.

Esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa käsite public school tarkoittaa eri asioita. Englannissa public shcool on maksullinen yksityiskoulu, joka täydentää julkista koulutusjärjestelmää. Lähes kaikissa muissa englanninkielisissä maissa public shcool on julkisin varoin ylläpidetty, kaikille avoin ja yleinen koulu, jota ylläpitää valtio, kunta tai joku paikallisviranomainen.

Opetushallitus on koonnut keskeiset koulutukseen ja oppilaitosten toimintaan liittyvät käännössuositukset omille kotisivuilleen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi. Kyseiseltä sivustolta löytyvät myös kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet, joiden avulla Suomessa ammatillisen tutkinnon suorittanut pystyy osoittamaan koulutuksen avulla hankkimansa osaamisen tason hakiessaan töitä ulkomailta. Sanastojen avulla opetushallinnossa käytettyjä käsitteitä on helpompi kääntää ja ymmärtää, kun niitä kansainvälisissä yhteyksissä tarvitaan.

Opetushallinnon käännössuositukset löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/kaannossuosituksia

Kotimaisten kielten keskuksen koulutusta koskevat käännössuositukset suomesta ruotsiin löytyvät osoitteesta: http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html