Svenska

Behöver du översättningar i språkkombination svenska‒finska?

Jag är en finskspråkig översättare och tolk för språkpar svenska‒finska, tyska‒finska och engelska‒finska. Jag har studerat tysk översättning i Helsingfors universitet och jag är filosofie magister. Dessutom är jag också teologie magister och har arbetat för tjugo år som religionslärare. Behöver du eller ditt företag undervisning i finska kultur, så står jag också till ditt förfogande.

Som översättare intresserar jag mig speciellt för utbildning, kultur, teologie, religion, idrott och teknik. I min magisteruppsats studerade jag lokalisation i tidskriften Auto Bild Suomi. På grund av min arbetserfarenhet har jag expertis på utbildnings- och kulturfrågor samt teologiska och religiösa frågor. Jag har alltid varit idrottsintresserad och har dessutom arbetat över tio år som religionslärare i ett idrottsgymnasium.

Mitt företag O-språk Ab (på finska O-kieli Oy) bjuder alltså på både språklig och kulturell sakkunskap. Du kan gärna lämna en anbudsbegäran för översättningsarbete här på websidan. Behöver du språk- eller kulturundervisning, skick mig gärna e-post till outi.konni@o-kieli.fi.

o-kieli_finland