Tietosuojaseloste

O-KIELI Oy:n TIETOSUOJASELOSTE 23.5.2018

TIETOSUOJAVELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN

EU:n Tietosuoja-asetusta General Data Protection Regulation (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

O-kieli Oy on käännös-, tulkkaus- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Käännös- ja tulkkaustoiminta perustuu luottamukseen. Asiakkaiden henkilö-, liiketoiminta- ja muita tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Kääntäjä ja tulkki on usein tekemisissä yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten tietosuojan piirissä olevien tietojen sekä viranomaistietojen kanssa.

Palveluntarjoaja (O-kieli Oy) ei kerää asiakkaiden henkilötietoja eikä muitakaan asiakas- tai liiketoimintatietoja mihinkään rekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee vain asiakkaan itsensä toimittamia tietoja, joiden käytöstä vastaa asiakas. Tietoja säilytetään vain sen ajan kuin käännös-, tulkkaus- tai muun asiantuntijapalvelun tarjoaminen edellyttää, minkä jälkeen tiedot tuhotaan pysyvästi.

Henkilötietoja käsitellään vain tilapäisesti ja satunnaisesti. Henkilötietoja käsitellään suoraan asiakkaiden toimeksiantojen perusteella tai käännöstoimeksiantoja välittävien yritysten kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa niin että ne ovat vain kyseiselle asiakkaalle tarjottavasta palvelusta vastaavan työntekijän käytössä. Sähköisessä muodossa saadut asiakirjat säilytetään palveluntarjoajan omistamissa tietokonelaitteistoissa, jotka on suojattu salasanoin ja erillisten tietoturvaohjelmistojen avulla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei edes yrityksen muille työntekijöille.

Kirjanpitoaineiston, auktorisoitujen käännösten sekä muiden erikseen määriteltyjen (esimerkiksi potilas- ja oppilastietoja sisältävien) asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan aina voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä alan yleisiä toimintaperiaatteita. Lakisääteisiä asiakirjoja säilytetään vain vaaditun ajan, minkä jälkeen aineisto hävitetään. Talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvissä sopimuksissa ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten esimerkiksi tilitoimiston ja pankkien kanssa) on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet.

O-kieli Oy:n yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on toimitusjohtaja Outi Könni (sähköposti: outi.konni(at)o-kieli.fi, puhelin: + 358 50 340 9967 sekä postiosoite: O-kieli Oy, Aurorankuja 10, 04230 Kerava).