Tietotekniikka kääntämisen apuna

image

Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut aivan uudella tavalla tiedonhankinnan vieraskielisistä lähteistä. Uudet tietokoneohjelmistot ja verkkopalvelut tukevat myös kommunikaatiota eri kieliä puhuvien ihmisten kesken. Kääntäjien ammattitaitoa tarvitaan ehkä jopa enemmän kuin ennen, koska kansainväliset yhteydet lisääntyvät jatkuvasti.

Hyviä apuvälineitä esimerkiksi matkailijan tarpeisiin ovat myös erilaiset mobiilisovellukset, joiden avulla voi lukea vieraskielisiä kylttejä ja ruokalistoja kännykkäkameran avulla. Myös sanakirjat, kielten oppikirjat ja kieliopit ovat hyödyllisiä tietolähteitä.

Myös ammattikääntäjän työ on muuttunut tietokoneiden myötä huomattavasti. Käännettävät tekstimäärät ovat kasvaneet, kun käännösohjelmat segmentoivat tekstimassoja ja vertaavat termipankkien tietoja. Silti kääntäminen on edelleen suurelta osin käsityötä, joka edellyttää kielenhuollon ja lokalisoinnin asiantuntemusta sekä tehokasta tiedonhankintaa.

Seuraavassa on linkkejä, jotka auttavat arkielämän käännöstarpeissa:

Googlen käännösautomaatti: translate.google.fi

Ilmainen Sanakirja -palvelu: www.ilmainensanakirja.fi

Käännös –sanakirja ja käännösautomaatti: www.kaannos.com

Kääntäjä –sanakirja ja käännösautomaatti: www.kaantaja.org

Microsoftin käännösautomaatti: www.bing.com/translator/

Redfox –sanakirja: www.redfoxsanakirja.fi

Sanakirja.org –palvelu: www.sanakirja.org

Sunda –konekääntäjä: www.sunda.fi