Volkswagenista Toyotaan – Auto Bild Suomi -lehden lokalisointi

Sain keväällä 2016 valmiiksi Saksan kääntämiseen liittyvän pro gradu -tutkielmani. Selvitin työssäni sitä, miten lokalisointi näkyy lehden kääntämisessä. Kaupallisen ja toimituksellisen aineiston sopeuttaminen uudelle lukijakunnalle edellyttävät lokalisointia tuotekehittelyn, myynnin ja markkinoinnin, juridiikan sekä toiminnan johtamisen näkökulmista.

Saksalainen Auto Bild– ja Auto Bild Suomi -lehti ovat aikakauslehtiä ja moottorialan lehtiä, joiden lukijat ovat kiinnostuneet osittain erilaisista autoiluun liittyvistä teemoista. Osa saksankielisen lehden jutuista käännetään suomeksi, osan suomenkielisen lehden jutuista kirjoittavat suomalaiset toimittajat.

Lisätietoa pro gradu -tutkielmastani löytyy Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan www-sivujen kautta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606012007